Examens

THEORIE:

Het theorie-examen duurt ongeveer 30 minuten en het bestaat uit 2 onderdelen, namelijk:

   1.   Gevaarherkenning: 25 vragen (13 of meer goed);

   2.   Verkeersregels (30) en verkeersinzicht (10): 40 vragen (35 of meer goed).

Er zijn 3 varianten van het theorie-examen, namelijk: het reguliere examen, theorie extra tijd en theorie individueel.

LET OP:
De uitslag 'geslaagd' voor je theorie-examen is anderhalf jaar geldig. Doe je theorie-examen dus niet te lang voor je praktijkexamen.

Kijk voor meer informatie of de actuele tarieven op de website van CBR.


PRAKTIJK:

Voor het aanvragen van het praktijk examen moet je in het bezit zijn van je theorie certificaat. De aanvraag, en reservering, bij het CBR kan alleen worden gedaan door je rijschool.

Het praktijk-examen duurt in totaal 55 minuten (inclusief rit van 35 minuten).

Voor het examen vul je een gezondheidsverklaring in over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid en een zelfreflectie formulier. De examinator zal je toetsen op het feit of je veilig en zelfstandig kunt rijden en/of je hierbij ook voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

Kijk voor meer informatie op de website van CBR.


FAALANGSTEXAMEN

Het faalangstexamen is bedoeld voor leerlingen met faalangst. Dit examen mag maximaal 80 minuten duren en is onder begeleiding van een faalangstexaminator. De extra tijd, voor als de kandidaat een rustmoment nodig heeft, mag door de leerling zelf worden aangevraagd als hij dit nodig heeft.


TTT:

Dit is een tussentijdse toets waarin je vorderingen kunt laten toetsen .

Deze rijtest verloopt als een echt examen en is dan ook een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijk-examen. Je kunt op deze manier dan ook enige nervositeit weghalen voordat je daadwerkelijk het praktijk-examen gaat afleggen.

Daarbij krijg je de kans om vrijstelling te krijgen voor de bijzondere verrichtingen.

Uit onderzoek van het SWOV, Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, blijkt dat de slagingskans met 20% kan toenemen als je hier gebruik van maakt.


DIGID:

Voordat de rijschool het praktijkexamen gaat aanvragen moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets heeft gereserveerd of als deze is verschoven. Daarnaast zijn de adresgegevens automatisch voor je rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met jouw DigiD. DigiD is de persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze dan ook nooit aan een ander. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil jij de machtiging toch eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.


Reservering

Wij verzorgen de aanvraag van het praktijkexamen., rekening houdend met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Bij Rijschool Smits kun je, in overleg met de instructeur, zelf het tijdstip van afrijden bepalen.

Bij de examenaanvraag hoort je gezondheidsverklaring, een formulier met tien vragen over jouw gezondheid. Dit formulier wordt door uw rijschool digitaal naar het CBR gezonden, behalve als één of meerdere vragen met 'Ja' zijn beantwoord. In dat geval vul je een papieren gezondheidsverklaring in, die de rijschool naar het CBR stuurt.

Een praktijk-examen voor de personenauto kunt u op verschillende tijden afleggen vanuit een CBR examencentrum. U kunt daarbij voor praktijk-examens kiezen uit circa 55 examenplaatsen.